Alamat ng Skyway

· 362 words · 2 minute read

Prompt: Gumawa ng alamat tungkol sa “Alamat ng Skyway.”

Noong unang panahon, may isang lugar na kung tawagin ay Kahariang Ilang-Ilang. Ito ay isang kaharian na natatagpuan sa isang malayong lugar, kung saan ang mga tao ay namuhay nang payapa at masaya. Ngunit sa kahariang ito, ang mga tao ay nahihirapan sa paglalakbay dahil sa matagal at mabigat na mga kalsada na kanilang dinaanan.

Sa kahariang ito, may isang prinsipeng nagngangalang Prinsipe Rodrigo. Siya ay isang matapang at mabait na prinsipe na laging naglalakbay upang masiguro na ang kanyang mga nasasakupan ay ligtas at masaya. Isang araw, sa gitna ng kanyang paglalakbay, si Prinsipe Rodrigo ay napuna ang kalbaryo na dinaranas ng kanyang mga tao sa tuwing sila ay naglalakbay.

Dahil sa malasakit ni Prinsipe Rodrigo sa kanyang mga nasasakupan, nagpasya siyang maghanap ng paraan upang maisakatuparan ang isang magandang pagbabago. Siya ay nagpulong kasama ang kanyang mga tagapayo at sinimulan ang malawakang proyekto ng pagtatayo ng isang mataas na daan na magkakabit sa mga kalapit na lugar at magpapabilis sa paglalakbay ng mga tao.

Ang proyektong ito ay tinawag nilang “Skyway,” isang makabagong kaisipan na magbibigay-daan sa mga tao na lumipad sa kalangitan, tulad ng mga ibon. Nagpatayo sila ng mga matatag na haligi at magarbong tulay na naglilipad sa itaas ng lupa. Ang Skyway ay nagdulot ng malaking tuwa at pag-asa sa mga tao ng Kahariang Ilang-Ilang.

Ngunit sa likod ng magandang adhikain ni Prinsipe Rodrigo, may isang salamangkero na nagngangalang Mang Kardo na naiinggit sa pag-unlad at tagumpay na dinala ng Skyway. Pinlano ni Mang Kardo na sirain ang Skyway upang mawala ang kasaganaan at pag-unlad ng Kahariang Ilang-Ilang.

Isang gabi, habang nagpapahinga si Prinsipe Rodrigo, nilusob ni Mang Kardo ang Skyway. Ginamit niya ang kanyang mahika upang patagin ang mga tulay at haligin, na nagdulot ng malawakang pinsala sa kaharian. Nawasak ang Skyway at bumagsak ito, kasabay ng pangamba at kalungkutan na nadama ng mga tao.

Nang malaman ni Prinsipe Rodrigo ang nangyari, siya ay labis na nasaktan. Ngunit hindi niya sinukuan ang kanyang mga pangarap para sa kaharian. Sa halip, nagpasya siyang ibangon muli ang Skyway, hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang mga nasasakupan.