Alin dito ang hindi expressway sa Pilipinas? NLEX, SLEX, CALAX, o LITEX?

· 85 words · 1 minute read

You 🔗

Alin dito ang hindi expressway sa Pilipinas?
A. NLEX
B. SLEX
C. CALAX
D. LITEX

ChatGPT 🔗

Ang sagot ay D. LITEX. Ang NLEX (North Luzon Expressway), SLEX (South Luzon Expressway), at CALAX (Cavite-Laguna Expressway) ay mga expressway sa Pilipinas, habang ang LITEX ay hindi isang expressway. LITEX ay ang pangalang pangkalahatan na ginagamit para sa Commonwealth Avenue Extension sa Quezon City. Ito ay isang malaking kalsada na naglalakbay sa pagitan ng Fairview at Batasan Hills, at hindi ito inilalagay sa kategorya ng mga expressway.