Ano ang ibig sabihin ng "naghahanap ng sakit ng katawan"?

ยท 89 words ยท 1 minute read

You ๐Ÿ”—

Ano ang ibig sabihin ng “naghahanap ng sakit ng katawan?”

ChatGPT ๐Ÿ”—

Ang pagsasabi na “naghahanap ng sakit ng katawan” ay isang idyoma o kasabihan sa wikang Filipino na karaniwang ginagamit upang tukuyin ang isang tao na parating naghahanap o nakikipaghanap ng mga dahilan para magkaroon ng mga karamdaman o sakit ng katawan kahit wala naman itong tunay na sintomas. Ito ay maaaring tumukoy sa mga taong masyadong makakilos o malikot sa kanilang kalusugan, o sa mga taong mahilig magpabigat ng kanilang mga nararamdaman nang walang sapat na basehan.