Saang probinsiya matatagpuan ang Mount Pinatubo?

Β· 203 words Β· 1 minute read

You πŸ”—

Saang probinsiya matatagpuan ang Mount Pinatubo?
a. Tarlac
b. Pampanga
c. Zambales
d. All of the above

ChatGPT πŸ”—

Ang Mount Pinatubo ay matatagpuan sa probinsiya ng Zambales. Kaya ang tamang sagot ay “c. Zambales.”

Bard πŸ”—

The answer is d. All of the above.

Mount Pinatubo is located on the tripoint boundary of the Philippine provinces of Zambales, Tarlac, and Pampanga.

  • It is situated in the Zambales Mountains, about 100 kilometers northwest of Manila.
  • The volcano’s last eruption occurred in 1991 and was one of the most powerful eruptions of the 20th century.

You πŸ”—

Mali, ang tamang sagot ay d. All of the above

ChatGPT πŸ”—

Pasensya na, ngunit mali po ang sagot na “d. All of the above.” Ang Mount Pinatubo ay matatagpuan sa Zambales, at hindi sa Tarlac o Pampanga. Kung may iba kang katanungan, huwag mag-atubiling itanong!

You πŸ”—

Sa Mount Pinatubo matatagpuan ang tripoint boundary ng Zambales, Pampanga, at Tarlac kaya dapat d. All of the above ang sagot.

ChatGPT πŸ”—

Pasensya na at mayroon akong maliit na pagkakamali sa aking naunang sagot. Oo, tama ka! Ang Mount Pinatubo ay nagtataglay ng tripoint boundary ng Zambales, Pampanga, at Tarlac, kaya’t ang tamang sagot ay “d. All of the above.” Salamat sa pagtama!